• Wat wij voor jou betekenen

  Hoe wij het aanpakken

  Bekijken, raad geven, aanleren, bekwamen.

  Elk beleid heeft slaagkansen als het steunt op de mens en zijn gedrag en niet op de machine.

  Aandacht voor elke persoon in het verhaal.

  Het preventiebeleid evolueerde van machinegerichte en bijgevolg ongevalsgerichte acties naar mensgerichte en risicogerichte systemen.

  Het spreekt voor zich dat machines maximaal beveiligd moeten zijn. Toch is de mens zelf de oorzaak van de overgrote meerderheid van de ongevallen. Wij besteden daarom onze volledige aandacht aan het beïnvloeden en bewerken van de mens.

  Met inzicht in het gedrag van medewerkers kennen we de werkwijze om de verandering aan te pakken en weerstand te vermijden. Medewerkers moeten de onderneming, de werkposten, de taken en de omgang begrijpen. De diversiteit, de ‘cultuur’ en ‘persoonlijkheid’ zijn daarbij bepalend.

   

  Wij spreken de werknemer aan en overtuigen en betrekken de hiërarchische lijn. Hiervoor pakken we beide groepen tegelijk aan met de nodige nuance in de manier waarop we hen aanspreken.

  Concreet, toegepast en begrijpelijk.

  Zorg ervoor dat iedereen begrijpt wat je zegt, ziet wat je van hem verlangt en weet hoe het moet gebeuren.

  De welzijnsdomeinen zijn verschillend en gaan van machineveiligheid over gezondheid en welbevinden naar milieu. Het is niet nuttig om dit tot in het kleinste detail te beheren en over te brengen. Wij spreken de persoon aan met voorbeelden, grote lijnen en concrete situaties.

  Met onze kennis van communicatie brengen we abstracte materie, adviezen en goede praktijken over op het juiste niveau, in een voor de gebruiker begrijpelijke taal en vorm. Onze communicatie passen we aan de ontvanger van de boodschap aan. Deze ergonomie (visuele en cognitieve) zorgt voor een goed begrip van instructies. Omstandigheden en doelstellingen bepalen de keuze voor informeren, toespreken, mededelen, appelleren, sensibiliseren, beïnvloeden en corrigeren.

  Elke boodschap verdwijnt in het niets wanneer er in dezelfde omgeving voorbeelden zijn van hoe het niet moet. Voorbeeldig gedrag werkt bevorderend. Het biedt de nodige geloofwaardigheid.

  Wakker worden !

  Van bedrijfsblindheid over meten naar een haalbaar project.

  Wij werken aan bewustwording. Het werken op de vertrouwde plaats zorgt ervoor dat de impact van situaties en handelingen op het welzijn op het werk niet herkend wordt. Onze ‘awakening’ start met de observatie met ons derde paar ogen en levert andere inzichten op. Vervolgens confronteren we iedereen met de gevolgen van onveilige toestanden en van persoons- en groepskenmerken.

  Onze directe aanpak beklijft. Wij filteren de keuzes en oplossingen uit de onderneming zelf. Onze oplossingen zijn niet kant-en-klaar en meteen ook haalbaar.

  Om mekaar te horen, moeten we op dezelfde golflengte zitten. Ons verhaal, onze woorden en beelden zijn aangepast aan de luisteraar en met de nodige humor doorspekt.

  Het gaat om de manier waarop.

  Veiligheid en gezondheid bevorderd door een goeie werkwijze.

  Met een goed onderbouwd onderzoek van de stand van zaken werken we aan een actieplan. Tientallen modules en methodieken worden kruiselings toegepast op de concrete situatie. In een gestructureerd gesprek verzamelen we de sleutelgegevens en gieten we de status van beleid in een balanced scorecard.

  Productie en rentabiliteit, efficiëntie, ergonomie en welzijn zijn naadloos te verzoenen door het gebruiken van de juiste methode. De hinderpalen 'werkdruk, stress en demotivatie' zijn vlot te vermijden door de correcte organisatie van de arbeid. Met een juiste taakinhoud, een efficiënte taakverdeling en optimale omstandigheden is elke medewerker gezond en wel aan het werk.

  Wij gaan verder dan louter 'veiligheid'. We ondersteunen KMO's en preventiemedewerkers met marketing, communicatie, management en strategie. We sterken hen met onze scherpe analyses van de bestaande toestand, imago, concurrentie, noden- en behoeftes.We ontwerpen een missie, langetermijnvisie, identiteit, hefboomprojecten en toekomstbeelden. We zetten actieplannen op voor de implementatie en organisatie van een resultaatgerichte en efficiënte structuur.

  Structuur brengt rust.

  Eenvoudige tools: systemen, databeheer, orde.

  We toetsen eerst en vooral het voldoen aan de wettelijk vereiste procedures en documenten af. Vervolgens tonen we de medewerkers en hun leiding het belang van risicobeheer. Alles start met het detecteren van de risico’s en het registreren ervan. We brengen iedereen de methode van de feitenboom bij om snel en eenvoudig elk risico te onderzoeken. Tenslotte stellen we een actieplan op na het inschatten van de impact van de risico’s.

  Een efficiënt preventiebeleid steunt op het gegarandeerd en centraal beheer van alle diverse (wettelijke) formulieren, registers en documenten. Beschikbaarheid van documentatie, procedures en goede praktijken is verzekerd met een WIKI.

  Lean management, 5S, 5B of Six Sigma zijn heel toegankelijke methodes om op een soepele manier, in één beweging en vaak onbewust de nodige ondersteuning te bieden voor elke andere preventieve of corrigerende maatregel.

 • Bekwamen en aanleren

  We zijn de partner voor 'diverse' opleidingen.

  Diversiteit.

  Aan de persoon aangepast.

  Wij hebben veel ervaring met buitengewoon gedrag en ongekende cultuur. Onze kennis van personen met andere fysieke, verstandelijke, mentale, psychische en sociale mogelijkheden zorgt voor een aangepaste werkwijze. We zijn vertrouwd met de begeleiding en arbeidsorganisatie van onder meer maatwerkbedrijven. Wij putten meteen uit deze ervaring om in elke onderneming met de aanwezige diversiteit om te gaan.

  Opleidingen.

  Aanleren op maat.

  Beleid: Wetgeving, structuur, actoren, principes, hiërarchie, DRBS

  Cultuur: veiligheidsprofiel, gedrag, dynamiek, emotie, competentie, economie

  Risico's: Begrippen, identificatie, onderzoek en evaluatie

  Arbeidsplaats en werkpost

  Communicatie: Boodschap, instructie, beeld signalisatie

  Efficiënt werken met een Comité Preventie en Bescherming op het Werk

  Concrete thema's: PBM gebruik, Brand & evacuatie, Veilig werken, VCA.

 • Over je Wel Zijn op je Werk

  Analyses, gedachten, kronkels, bedenkingen, opinies.

  19 novembre, 2016
  Nadenken over, het in vraag stellen, onder zoeken, diepgaand, de wijs begeerte, ...
 • Over Alain Deloore

  Preventieadviseur - Arbeidssocioloog - Retailmarketeer - Ontwerper

  Preventieadviseur

  Health and Safety Manager

  Advies in preventie en bescherming op het werk met accent op:

  • Zorgsystemen: OHSAS 18001, Dynamisch Risicobeheersings Systeem, procedures
  • Risico-inventaris en beheer
  • Incidentenonderzoek
  • Documentbeheer
  • Communicatie
  • Overleg (CPBW, toolbox,...)

  Winnaar ADMB Award 2015 Studenten Preventie

   

   

  Arbeidssocioloog

  Arbeidsdeskundige

  Analyse en advies van de 5 A's met accent op inclusie, diversiteit, competentie en communicatievormen:

  • Arbeidsorganisatie
  • Arbeidsinhoud
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsrelaties.

  Kwaliteitszorg en arbeidstaak: invullen van het kwaliteitsbewustzijn bij werknemers.

   

   

   

  Communicator

  Retail & city marketing

  • Secretaris van Middenstand Groot Leuven (1991-2006)
  • Beheerder Handelaarsverbond Leuven (2003-2006)
  • Lid KMO-raad Leuven
  • Stichter KMO-raad Lubbeek (2000-2006)
  • Voorzitter Wijkcomité Hogenaamse Leuven (2000-2006)
  • Medestichter Handelen in Leuven vzw (1996-2006)

   

  Bedrijfsadviseur

  HR & Marketing

  Human Resource Management

  Accent op competentiebeheer, motivatie en VTO.

  Bedrijfsmanagement

  Advies in strategie, positie en visie voor KMO's.

  Marketing en communicatie.

   

  Ondernemer

  • Acheroon: marketing & kunst (1996-2000)
  • Embryo: kunst, voorwerpen en marketing (2000-2002)
  • Concipio: marketing & communicatie, kunst en design (2002-2006)

   

  Designer

  Alain André (1991 - 2006)

  Collectie zilveren unieke sieraden met verloren-was-techniek. (1991-2006)

  Ombres

  Chambres d'Hôtes (Vanaf 2018)

  Vallées-en-Champagne

  Gite en Chambres d'Hôtes in het Picardische deel van de Champagne streek, op 30km van Epernay en 10km van Château-Thierry.

  Aandacht voor een verpozingsplaats voor gasten met een beperking samen met hun omgeving.

  Engagement

  Make a Wish (2002-2006)

  Nationaal bestuurder Fundraising.

  Vrije tijd

  Genieten van kwaliteit

  Motorrijden in de Champagne

  Streekproducten scouten

  Hedendaagse kunst

 • Contacteer mij !

All Posts
×